Spiral Dynamics Integral (SDI)

Spiral Dynamics Integral (SDI) is een integrale theorie over de ontwikkeling van de mens en de samenleving. Het is tegelijk een spiritueel bewustzijnsmodel en een effectief instrument om complexe problemen en veranderingsprocessen te analyseren. SDI legt bloot hoe een cultuur zichzelf kan overstijgen of terugvallen. Het geeft inzicht in de verschillende krachtenvelden die van invloed zijn op complexe situaties en de verschillende perspectieven vanwaaruit je ernaar kan kijken. Het geeft bewustzijn over de drijfveren van individuen en collectieven en helpt leidinggevenden en bestuurders waardevrij te kijken vanuit verschillende perspectieven.