Theatermethodieken

Wat was er eerder
kip of ei?
Lachte ik eerst
of was ik eerst blij?

In Concreto maakt graag gebruik van theatermethodieken (of drama) in gedragstrainingen. De eenheid van denken, voelen en handelen is een belangrijk uitgangspunt in spel én in congruent gedrag. 

Bij In Concreto gaan vaak de stoelen aan de kant en praten we niet alleen over gedrag, maar ervaren het aan den lijve en laten elkaar laten zien hoe dat er in concreto uit ziet. 

Want:

  • Je kan aan mijn gezicht zien wat ik denk. 
  • Ik kan aan je stem horen wat je voelt. 
  • Je kan wel zeggen dat je niet boos bent, maar ik zie het en ik voel het....

De binnen- en buitenkant van gedrag, het zichtbare en het onzichtbare, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Theatermethodieken maken psychologische processen zichtbaar en daardoor bespreekbaar.

Bovendien is het een wonder om in de schoenen van een ander te kunnen stappen. En niet te vergeten:

Spelen is leuk en geeft energie. Vaak is het ijs al gebroken voordat de training zelf nog moet beginnen. Zo kunnen mensen op een diepere laag in contact zijn en ontstaat een veilig leerklimaat.