Het verhaal van de ander spelen bij de Learning Lane van de Baak

Op vrijdag 30 augustus van 13.30 tot 15.00 uur geef ik bij de Learning Lane van de Baak een workshop Terugspeeltheater en de mogelijkheden daarvan voor teambuilding en teamcoaching. Ik werk samen met Annebel Visser, muzikant bij Terugspeeltheater Wordt Vervolgd.

Ik nodig je uit om samen met een paar collega's mee te komen doen. Dan kan je aan den lijve ervaren wat het effect is van Terugspeeltheater op je samenwerking. 

Een korte achtergrond: Naast mijn werk als trainer, coach en organisatieveranderaar, ben ik (mede-) oprichter van Terugspeeltheater Wordt Vervolgd in 1997. Wij spelen door het hele land voor organisaties, op congressen en studiedagen de verhalen van de mensen in de zaal. Daarnaast leid ik sinds 2006 ook multiculturele groepen die ik leer elkaar's verhaal te spelen. Sinds 2012 gebruik ik de principes van terugspeeltheater ook in teambuilding en teamcoaching. Deze zomer volgde ik the Playback Theatre Leadership Programme. 

Wat is het precies? In het kort:

Terugspeeltheater is improvisatietheater: spelers weten vooraf niet wat ze gaan spelen. Ze zijn op elkaar ingespeeld en kunnen goed luisteren. De conductor of spelbegeleider nodigt het publiek uit een persoonlijke ervaring te delen. Als een verteller zich aandient, luisteren de spelers goed naar het verhaal en spelen het direct terug. Geen overleg en geen interpretaties. Wat verteld is, wordt zo goed mogelijk verbeeld, met muziek. De zaal kijkt mee en ziet ook de verteller die naar zijn eigen verhaal kijkt. Het ene verhaal roept het volgende op. Zo ontstaat een thema en spelenderwijs ook verbinding tussen de aanwezigen. Dat kunnen 12 teamleden zijn of 30 mensen die samen een training volgen of 300 mensen op een congres of een verandersessie. 

Tijdens de Learning Lane wil ik deelnemers laten ervaren hoe verbindend en leerzaam het is om eenvoudigweg te luisteren naar het verhaal van een collega en je zo in te leven dat je het kan naspelen. Daarvoor hoef je geen acteur te zijn. Als kind hebben we allemaal gespeeld en dat kunnen we nog steeds. Met onze gezichtsuitdrukking, ons lichaam en onze stem. Na een korte kennismaking en een eenvoudige opwarming, beginnen we direct. Samen kiezen we een thema.

Terugspeeltheater is niet alleen leuk, het werkt sterk als teambuilding of bij teamcoaching. Net als een training Geweldloze Communicatie of System Centered Training doet Terugspeeltheater een beroep op je Presentie: aanwezig in het hier en nu, niet oordelen, open zijn en in verbinding. Je krijgt spelenderwijs een opener en dieper contact dat doorwerkt in de samenwerking. Je vertrouwen in jezelf en in elkaar groeit.

Een reactie op een teamdag met Terugspeeltheater:

“Onder Wendela's bezielende leiding genoten we met het team van Hospice Veerhuis van een fantastische workshop terugspeeltheater. Het was verhelderend, hilarisch, ontroerend en inzichtverruimend. Dank voor deze inspirerende dag!” 

Kortom: Meld je aan voor de workshop en doe mee de 30e!!  http://www.learninglane.nl/inschrijven/

Ik hoop je te zien in Driebergen.

Groet Wendela

Inhoud syndiceren