Groepsbegeleiding

Sinds 2012 werkt Wendela Kloosterman met "Waarde(n)volle Gesprekken. Dat zijn gesprekken in een team die de deelnemers ervaren als waardevol en die zich afspelen op het niveau van waarden. In een cursus leidt zij medewerkers uit diverse lagen van de organisatie op om deze gesprekken te faciliteren. 

Uitgangspunt is dat in deze gesprekken iedereen gelijk is. De deelnemers worden steeds weer uitgenodigd zich uit te spreken en vragen aan elkaar te stellen. Juist door het ontbreken van oordeel en sturing, komen mensen zelf in beweging. En zo komen de thema's boven tafel die anders onbesproken blijven.

Doel is het contact tussen collega's te verdiepen en de communicatie en de samenwerking te verbeteren. Met behulp van ervaringsgerichte werkvormen wordt zichtbaar wat onderhuids speelt en wat een goede samenwerking belemmert: zoals niet uitgesproken gevoelens en onderhuidse verwachtingen. 

Mensen worden aan het denken gezet over hun eigen drijfveren en het effect van hun gedrag op de ander. Ze  worden zich bewust van wat er gebeurt in het contact, en krijgen meer begrip voor het perspectief van de ander. In een veilige setting worden deelnemers uitgenodigd zich uit te spreken. Zo kan co-creatie ontstaan.

Als een organisatie kiest voor het werken met Waarde(n)volle Gesprekken, worden facilitators opgeleid en wordt een coordinator aangesteld. Die zorgt voor informatie en daar kunnen gesprekken worden aangevraagd.

Vaak starten we met een Waarde(n)vol Gesprek met het MT, zodat de beslissers zelf ervaring opdoen en een bewuste keuze kunnen maken.
Een Waarde(n)vol gesprek duurt een dagdeel en wordt begeleid door twee facilitators.