Diversiteit

Samen werken met collega's met een ander perspectief kan enorm inspirerend zijn. Het kan leiden tot noodzakelijke nieuwe inzichten. Je vult elkaar aan en tilt elkaar op.

Het kan ook lastig zijn. Als mensen geen contact maken, leidt diversiteit tot conflicten, misverstanden, vijandigheid en ziekte(-verzuim). In Concreto helpt teams de kracht van diversiteit te ervaren. Diversiteit kan gaan over een verschillen in culturele achtergrond, overtuiging of huidskleur, maar ook over opleidingsniveau of waardensysteem, een andere generatie of discipline, een andere positie.

In Concreto maakt mensen bewust van hun eigen aannames en nodigt ze uit zich uit te spreken. Het delen van ervaringen is wezenlijk. Als mensen het verhaal van de ander horen, kan het diepste wantrouwen smelten en kan begrip en respect groeien. 

In "Waarde(n)volle Gesprekken" is alle ruimte om op een veilige manier met ekaar in gesprek te gaan en diepere lagen te verkennen.