Ketensamenwerking

Afdelingen en organisaties met grote verschillen in bedrijfscultuur en beroepsbevolking zijn steeds vaker samen verantwoordelijk voor één werkproces. Voor de klant of de burger vormen zij één geheel. Die wil gewoon goed geholpen worden. Maar wie is verantwoordelijk voor het geheel?

In Concreto heeft verbetertrajecten begeleid in maatschappelijk belangrijke ketens zoals bij Politie, Justitie, Slachtofferhulp, Jeugdzorg, Gemeente, CJG. Ook bij interne ketensamenwerking tussen afdelingen.

In een begeleidingstraject maken deelnemers kennis met elkaars bedrijfscultuur. Samen halen zij de zwakste schakels in het werkproces boven tafel. Zij bedenken als één team verbeterpunten en maken realistische afspraken voor de toekomst, zodat echte samen-werking ontstaat.