Een veilige werkomgeving

In een veilige omgeving kunnen medewerkers zichzelf zijn en tot bloei komen. In een onveilige omgeving waar wantrouwen heerst, of zelfs gepest wordt, houden mensen zich in en spreken zich niet uit, ze gaan weg of worden ziek. Alleen verliezers. 

In Concreto begeleidt vertrouwenspersonen en hun leidinggevenden om samen een veilige werksfeer te scheppen waarin mensen graag zijn en goed kunnen samenwerken. Vertrouwenspersonen weten vaak als eersten wat er leeft op het gebied van ongewenst gedrag. In een goede samenwerking met de leiding kunnen duurzame verbeteringen worden doorgevoerd.

Ook leidt In Concreto vertrouwenspersonen op tot procesbegeleider van "Waarde(n)volle Gesprekken."  Zo kunnen zij proactief investeren in het scheppen van een veilig klimaat.