Cultuurverandering

Duurzame veranderingen komen van binnenuit. Cultuurverandering slaagt alleen als mensen zelf de noodzaak van de veranderingen inzien.

In Concreto heeft ervaring met ervaringsgerichte trainingen en games op maat. Daardoor verbinden deelnemers zich spelenderwijs met de gewenste verandering en met hun eigen rol daarbinnen.

Ook leidt In Concreto medewerkers op om met collega's "Waarde(n)volle gesprekken" te begeleiden. Deze gesprekken kunnen als een inktvlek door de organisatie gaan en collega's (weer) met elkaar in gesprek brengen.