Groepsbegeleiding

In Concreto begeleidt groepen bij het verdiepen en verbeteren van de communicatie en de samenwerking. Met behulp van ervaringsgerichte werkvormen wordt zichtbaar wat onderhuids speelt en mogelijk een inspirerende samenwerking belemmert: zoals onderhuidse emoties en verwachtingen. 

In Concreto zet mensen aan het denken over hun eigen drijfveren en het effect van hun gedrag op de ander. Mensen worden zich bewust van wat er gebeurt in het contact, en krijgen meer begrip voor het perspectief van de ander. In een veilige setting worden deelnemers uitgenodigd zich uit te spreken. Zo kan co-creatie ontstaan.

In Concreto werkt sinds 2012 veel en graag met "Waarde(n)volle Gesprekken. Medewerkers uit diverse lagen van de organisatie worden opgeleid om gesprekken met groepen collega's te begeleiden. In deze gesprekken is iedereen gelijk en worden de deelnemers steeds weer uitgenodigd zich uit te spreken en vragen aan elkaar te stellen. Juist door het ontbreken van oordeel en sturing, komen mensen zelf in beweging. En zo komen de thema's boven tafel die anders onbesproken blijven.